because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


Vandring till Minne av Hiroshima (1995-1999)
16 juni 2005, 14:54  |   ARTIKLAR  HIROSHIMA


Vandring till Minne av Hiroshima
19951996199719981999

HIROSHIMA I STOCKHOLM -
Betraktelse vid 50-årsminnet »

(insändare i Dagens Nyheter, aug. 1995)

1995, INFÖR 50-ÅRSMINNET av mänsklighetens största dårskap – atombomben över Hiroshima 6 augusti 1945 – som på några ögonblick utplånade hundratusentals människor, planerades bland annat en minneshögtid i Storkyrkan och en konsert vid Strömparterren i Stockholm. I Uppsala anordnades traditionsenligt en lyktceremoni vid Fyrisån, precis som på en rad andra platser i Sverige och utomlands. Några veckor dessförinnan beslöt jag mig för att fotvandra de drygt 7 milen från Uppsala för att närvara vid evenemangen i Stockholm.

Vandringen gav så rika erfarenheter att jag fortsatte göra den varje år fram till millenieskiftet.

Först nu förstod jag på allvar innebörden i Gandhis ord:
    “Det finns ingen väg till fred.
    Fred är vägen.”


Ryoko Yamaguchi


ÄLDRE ARTIKLAR...»