because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Gandhian


Saltmarschen 1930
8 december 2004, 14:13  |   GANDHI-RELATERAT  INDIA

Förutsättningarna:
Det brittiska imperiet hade monopolpå salttillverkningen i Indien. Genom
en hård beskattning avsaltet höll man dessutom befolkningen på
svältgränsen.1930 sökte Gandhi efter ett konkret ämne som
kunde ena självständighetskampen.Den 15 februari gav Indiska Kongressen
Gandhi i uppdrag att inleda civilolydnad i massiv skala.

Förberedelserna
2 mars Brev till lord Irwin:Kära vän, Innan vi ger oss in på
civil olydnad och de riskerjag fruktat alla dessa år, vill jag ta kontakt
med Er för attförsöka finna en lösning. – - – Om Indien
ska kunna överlevasom nation måste vi finna ett botemedel. – - –
Jag bjuder Er attavlägsna dessa pålagor och öppna en väg
till samtal.- – - Men kan Ni inte se en väg ur detta och mitt brev inte
tilltalarEr, kommer jag att tillsammans med mina medarbetare börja bryta
motlagen den 12 denna månad.

(Brevet levererades av den brittiska kväkaren Reginald Reynolds,som en
markering att detta inte var en strid mellan indier och britter.)

8 mars Massmöte i Ahmedabad
Tusentals deltagare svärtrohetslöfte inför den förestående
marschen:
"Vi, medborgare i Ahmedabad, män och kvinnor, beslutarhärmed
att följa våra vänner i fängelse ellervinna fullständig
självständighet. Vi tror på en frihetgenom fredliga och ärliga
medel."

9 mars Organisering:
– - – Vår trupp förväntasnå sina dagsmål senast
kl. 8.00 varje morgon med lunch kl.10.00. – - – Maten, kokt eller okokt, ska
vara enklast tänkbara. — – Följande information ska antecknas från
varje by: Invånarantal,(kön, religion, kast, åldrar, etc.)
skola, antal spinnhjul,boskap, inkomst, arrende, saltkonsumtion…

10 mars Massmöte på Sabarmati Ashram:
– - – Anta att bara tio män i var och en av Indiens 700 tusen byarbörjar
tillverka salt. Vad tror ni regeringen kan göra?

11 mars Bönemöte på Sabarmati Ashram:
– - – Det finns ingen återvändo. Ta farväl av era anförvanterför
vi lämnar kanske våra hem för alltid. – - – Närjag arresteras
tar Pandit Nehru ledningen.

Genomförandet:

12 mars Marschen startar kl. 6.30 börjar den 45 mil långavandringen.
Varje dagsetapp är ca 18 km. 78 deltagare ingåri den första
dagsetappen. Tusentals ansluter längs vägen.

13 mar
s Möte i Bareja
– - – Ni har många kristnaoch muslimer i er by. Det gläder mig. Om
ni alla går sammankan ni uträtta mycket.

14 mars Möte i Vasana:
– - – Tro mig, när jagförutspår att det kommer en dag när
England ber oss om ursäkt.

15 mars Möte i Dabhan:
– - – Är din vilja stark,säg upp ditt arbete för staten, bränn
dina utländska tyger och bär din khadi med värdighet. Sluta med
alkohol. Detfinns så många saker som står i din makt att göra.

16 mars
Möte i Boriavi:
– - -Vi fördömervarken britter eller våra egna landsmän
i denna fredliga kamp.Sardar är fängslad och vi kan bevisa vår
styrka om hanfriges inom en månad istället för tre.

17 mars Möte i Anand:
– - – Studenter i Anand, niär saltet i Patidars hav. Om saltet mister sin
sälta, om modetsviker här, var ska vi då finna det? Jag uppmanar
var och enav er att överge skolorna och arbeta för landets bästa.

23 mars
Möte i Buva:
– - – Trots att jag görskarpa uttalanden och att vi offentliggjort att
vi kommer att bryta motlagen, har ännu inte regeringen gjort några
försökatt arrestera mig. Varför ska vi frukta dem? 80 tusen volontärer.Vad
kan de göra?

25 mars Möte i Tralsa:
– - – I Dandi har en muslimskfamilj erbjudit sin gästvänlighet om
vi kommer fram. Jag behöverderas välsignelse.

26 mars Möte i Ankleshwar:
– - – En skatt påalkohol och tobak skulle vara rimlig medan en skatt på
en basnäringdrabbar de fattigaste av de fattiga.

26 mars Bönemöte vid floden Keem:
– - – Vidgränsen mellan två distrikt inleds vår sista vecka
påvår vandring. Låt oss börja den med ett reningsbad.

29 mars Möte i Bhatgam:
– - – Slösaktighet haringen plats i denna kampanj. Om vi behövt ett
överflöd avdyrbar propaganda för att samla dessa skaror, hade
jag nöjt migmed en handfull trogna medarbetare.

30 mars Sandihiyer:
– - – Jag välkomnar de köpmänfrån Bombay som är här
idag. Ni har insett betydelsen avkampanjen mot utländska tyger.

1 april Möte i Chhaprabhatha:
– - – Varje dag gårryktet: "Idag kommer du att bli arresterad".
Ännu har intetigern visat sig.

3 april Bönemöte i Vanji:
– - – Dandi har ontom vatten, så vi må dricka det som mjölk.
Vi fårvara beredda på vattenkanoner, gevär och svärd.

5 april Pressuttalande i Dandi:
– - – Efter alla arresteringarruntom i landet den senaste tiden, vill jag ändå
ge min komplimangtill regeringens beslut att inte ingripa mot vår fredliga
marsch.Jag önskar att beslutet vore permanent, men inser att den ärett
utslag av världsopinionen. – - – I morgon börjar vi brytamot lagen.
6 april är sedan massakern vid Amritsar en helig dag förIndien och
vi fastar i åminnelse.

Pressmeddelande till USA:
– - – I all ödmjukhet men i allsanning hävdar jag att om vi uppnår
våra mål genomickevåldsliga medel har Indien givit ett budskap
till världen.

6 april Ceremoni vid stranden i Dandi.
Gandhi bryter offentligtmot lagen genom en näve havssalt och uppmanar till
fortsatt olydnad.

Resultat:

13 april arresterades Nehru och en rad andraledamöter i Indiska
Kongressen.
3 maj skrev Gandhi ett brevtill lord Irwin och informerade om aktion
mot Dharasanas saltfabriker.
Vid midnatt 5 maj arresterades Gandhi i Karadi. Han frigavs den 26
januari 1931
.
4 mars undertecknades Gandhi-Irwin avtaletmed löfte om deltagande
vid Runda Bords konferensen i London

Källor:
Young India, 1930-1931
Collected Works of Mahatma Gandhi volyme 43, Navajivan Trust 1971
Gandhi in India ed. Martin Green, University Press of New England1987
photostat Letters of 1930 – 1931, Asia Publishing House 1958
The Bombay Chronicle 7-4-1930


ÄLDRE ARTIKLAR...»