because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » About


ABOUT Gandhi TODAY

Some of the letters I recieve focus on Gandhi's person.
I hope this statement may answer some of these questions.

The main concern of Gandhi TODAY is not Gandhi.
The main concern of Gandhi TODAY is the present, not the past.

It is the Gandhian concept of living, i.e. ahimsa (nonviolence), satyagraha (nonviolent action), swadeshi (self-reliance), swaraj (self-rule) and above all, sarvodaya (the welfare of all) and the difficult task of applying this concept to our present violent based society, that has top priority on this site.
We as human beings has a large tendency to personalize evil and good, building myths and rumors of famous persons or of one another, which not in the least do help us to deal constructively with our ongoing conflicts and problems of today.
The essence of nonviolence is being sadly forgotten - that is to distinguish between the "wrong-doer" and the "wrong-being-done". And that goes for our good actions, too. If we really want to mature as humans, we have to start looking beyond the personal character (which we all know constantly changes as lifes goes by) and explore the kind of ideas which can be of any assistance in building a more healthy planet, regardless of their origin. Just as for example Marxism has to do with a concept of thinking - not in particular the individual Karl Marx - Gandhi TODAY endeavours to inspire its readers to constructive living, not just wishy-washy worshipping, quotating or gossiping.
(Note: This is just an example. I'm not comparing these two concepts. And I doubt that "Gandhi-ism" would mean a solution, rather the opposite.)

Like The Peace Pilgrim said:

"If one person dedicate his or her life to peace, its big news.
If many persons each contribute some of their lifes to peace, they can make history."


Jan Viklund, Gandhi TODAY
Nyborg Spakbacken, S-741 94 Knivsta, SWEDEN tel. +46-18387187


Under mitten av 80-talet började jag upptäcka den värld som under vårt århundrade förkroppsligats i en liten mager gubbe. Mohandas Karamchand Gandhi, även kallad mahatma – “stor själ”. Han hade inget nytt att tillföra världen, det tillstod han själv. Sanning och ickevåld, sa han, är gamla som bergen.

Men ödesåret 1991 inleddes med Gulfkriget, fortsatte med Jugoslaviens sammanbrott, ett Sovjet i upplösning och den svenska välfärdens kris. Sanning och ickevåld framstod som en hägring.
Så kom det sig att jag tog som en livsuppgift att sprida kunskapen om ickevåld vidare. Jag började ge ut ett litet häfte en gång i kvartalet. Det fick sin givna plats på bibliotekens informationshyllor och universitetens filialer, hos bokhandlare, bokcaféer och föreningar.Ett ickevåldets nätverk
I Gandhis anda tog jag inget betalt i början. Mitt arbete som grafiker gjorde att häftet kunde framställas till en ringa kostnad. Men många läsare började snart höra av sig med önskemål om att få det hemskickat. Ett nätverk av människor växte fram. Fredsaktivister, vardagsfilosofer, kulturpersonligheter. Den 100:de prenumeranten firades med en jubileumsfest, indisk mat, sång och musik, samt en sen kvällsvisning av Attenboroughs storfilm.Kurser i ickevåld
Mitt arbete gav mig ovärderlig kontakt med Indiska Ambassaden i Stockholm, som bl.a. bistod med litteratur, engagemang och ekonomiskt stöd. Hösten 1995 startade två studiecirklar om ickevåld på Studiefrämjandet i Stockholm och NBV i Uppsala. 1996 tog så Gandhi IDAG klivet från ett litet häfte till en 16-sidig tidskrift med 6 nr/år.Fredsrörelsen på nätet
90-talet var årtiondet då internet blev ett begrepp. Även om det skapats av militärindustrin, upptäckte jag snart vilken betydelse det hade för den internationella fredsrörelsen. 1997 inleddes experimentet med Gandhi IDAG på webben, som gandhitoday.org.

Sju år senare har websiten mellan 500-700 besökare i veckan.


Jag välkomnar varje ny läsare som en värdefull länk i denna ständigt växande kejda för sanning, kärlek och ickevåld!


Jan Viklund, red.
BIDRA till Gandhi TODAY:s överlevnad! Säker inbetalning via Payson | Contact: Jan Viklund