because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Gandhian


Swadeshi: Självförsörjning
9 december 2004, 11:21  |   GANDHI-RELATERAT  INDIA

Det indiska begreppet swadeshi har sitt ursprung från swaraj, självstyre.
I slutet av 1800-talet använde t.ex. militanta bengaler begreppet swadeshi
i sina bojkotter av brittiska varor. Men innan Gandhi äntrade den politiska
scenen genomsyrades det i många stycken av en inskränkt patriotism.
Gandhi såg sig själv som nationalist, men utan illvilja mot andra
länder, inte ens de som exploaterade hans land. Ett befriat Indien skulle
inte bara vara en välsignelse för dem själva utan även för
omvärlden:

"En människa eller nation som betraktar sin frihet som avhängigt
makten över andra, har bytt ut frihetens fasta substans mot dess flyktiga
skugga. Att tro sig själv vara fri är inte detsamma som att verkligen
vara det."

Om swaraj, självständighet, var målet så var swadeshi,
självförsörjning, ett av de främsta medlen. Allt som byn
eller samhället inte kunde producera själva skulle om möjligt
komma från det närmsta grannskapet. (Som kontrast fraktar vi idag
oräkneliga "basvaror"(?) runt jordklotet. Livsmedel importeras – med flyg, tåg och båt – från länder med kraftigt undernärd
befolkning…)

En människas första plikt var enligt Gandhi gentemot sin familj och
sina grannar, men utan att utesluta resten av världen. Individen eller
gruppen kan ses som mittpunkten av en serie koncentriska cirklar, var och en
representerande en enhet – familjen, samhället, landet, mänskligheten,
jorden – till vilka man bär ett ansvar.

Gång på gång var han tvungen att tålmodigt förklara
hur detta koncept hängde ihop. Att swadeshi var en nödvändig
del av ett sant globalt tänkande. Att det inte kunde finnas något
genuint engagemang för mänskligheten som helhet, om det samtidigt
saknades ett genuint ansvar för den närmaste omgivningen.

Gandhi såg det självförsörjande samhället som den
bästa garantin för all mänsklig utveckling, fysisk såväl
som psykisk, intellektuell, emotionell eller andlig. Spinnhjulet, hans trogna
följeslagare, symboliserade inte bara självförsörjning utan
också ett motstånd mot storindustrier som gjorde människor
arbetslösa och skapade maktkoncentration.

Ekologi och miljöfrågor låg inte på dagordningen på
30-talet, men hans tro på enkel livsföring borde idag vara i högsta
grad relevant. Den påverkan som vårt teknologiska samhälle
har på planetens biologiska och kemiska system kräver en snar ändring
av vår livsstil. Generellt sett förvaltas swadeshis koncept idag
bäst av den globala miljörörelsen. En form av swadeshi som under
senare år väckt intresse i väst är bioregionalism. En bioregion
kan definieras utifrån de naturförhållanden, klimat etc. som
ett samhälle, stad eller landsbygd lever under. Bioregionala riktlinjer
kan mycket väl visa sig vara den mest konstruktiva formen av swadeshi inför
nästa århundrade.

Jan Viklund,
George Paxton

Gandhi Foundation, London

Källor:
The Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi, R Iyer 1983
Article: Gandhi and the Greens; Road to Survival, Robert Hart 1998

ÄLDRE ARTIKLAR...»