because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


DET EVIGA KRIGET MOT EN VAG FIENDE HÅLLER FOLKET PÅ MATTAN
11 mars 2002, 21:03  |   ARTIKLAR  

Men inget land, inte ens USA, kan ensamt lägga beslag på ett så pass ödesdigert koncept som krigets – utan att dra på sig katastrofen själv. Orwell, en av 1900-talets stora politiska tänkare, undervisade minst två generationer av samhällsanalytiker om farorna med att missbruka språket på det sätt som nu görs.


Ett krig utan en konkret fiende, en seger över “terrorism” är en omöjlighet. Och om inga fler terroristattacker sker, är chansen stor att befolkningen mer och mer börjar ifrågasätta det eviga kriget. Vi borde påminna oss den regim i Orwells skräckvision som höll folket i schack med paroller som “Okunnighet är Styrka”.


Det enda världen kan hoppas på, är att den stora majoriteten av ansvarsfulla amerikaner ser till att rädda det politiska systemet i sitt eget land. Annars kan de senaste månadernas lagändringar och hårda säkerhetspolicys förändra USA på ett sätt, som gör att inte ens dess mest trofasta beundrare kommer att kunna känna igen sig.


Ska amerikanerna förhindra ytterligare förfall, måste man återta makten – inte minst från den religiösa högerns intressen, från en medveten policy som flyttat medelklassens tillgångar till en minimal miljonärselit utan anspråk på vare sig begåvning, gott omdöme eller hänsyn till det allmänna bästa.


Varje seriös analys av anti-demokratiska tendenser i det egna samhället stämplas nu per automatik som “anti-amerikansk”. Mitt i den stora chocken efter 11 september, uttryckte världen samtidigt ett hopp om att denna tragedi skulle kunna leda till ett nytänkande av såväl västvärldens som USA:s politiska och ekonomiska mål.


Det är ett hopp som fortfarande kan förverkligas, men bara om miljoner amerikaner gör sina röster ännu mer hörda.

Karel van Wolferen är professor i ekonomi vid Amsterdams Universitet, Holland.
Förkortad version av artikel publicerad i Minneapolis Star Tribune


Översättning: Jan Viklund


ÄLDRE ARTIKLAR...»