because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


VANDRINGEN FÖR FRED
22 februari 2002, 13:33  |   ARTIKLAR  

Varje år samlas nära tre miljoner muslimer, representerande varje enskilt land i hela världen, för att utföra Hajj. Pilgrimsfärden till Mecka är symbolisk; fysisk och själsligt den mest intensiva och krävande av islams påbud. Varje muslim, som har hälsa och råd, är kallad att genomföra den årliga pilgrimsresan åtminstone en gång under sin livstid.


Det finns många olika aspekter på utförandet av en traditionell Hajj. Dels som hijra, eller den rent fysiska migrationen från sitt hem till Mecka. Dels det stora provet man går igenom, kampen med sitt inre ego och slarviga leverne, det som Freud kallade det “lägre jaget”.


Men det enklaste, och ändå djupgående budskapet i islam är grundsynen om alla människors lika värde. I islam finns ingen högre ställning på grund av ras, social eller ekonomisk status eller graden av utbildning. Och även om det är en grundsyn som lyser med sin skriande frånvaro under större delen av året, finner du inget mer jämlikt i den muslimska världen än Hajj. Prinsar och fattiglappar, sultaner och gatsopare, alla i traditionell vit klädnad; åkallar Guds nåd där de står sida vid sida, jämnbördiga i sin Skapares ögon.


Henry David Thoreau sade en gång att “de flesta människor lever sina liv i en stilla desperation”. För många människor är det denna stilla desperation som lägger sordin på uppskattningen för Livet, fyller deras hjärtan med ovidkommande ting som väcker hat och misstro till medmänniskorna. Som människor har vi hatat under så lång tid att vi glömt hur det är att älska.


Livets blotta osäkerhet visar oss att det inte går att förutse hur våra liv ska sluta. Kärlekens koncept genomsyrar varje religion och finns inneboende i det mänskliga psyket. Det klassiska begreppet “carpe diem”, fånga dagen, förfaller alltmer i glömska. Vi måste besegra oss själva och vårt eget hat – annars besegrar det oss. Det är det sanna och enkla buskapet i Hajj.


Var och en av oss, muslim, kristen, jude, hindu, buddhist eller agnostiker i denna värld – vi måste alla hjälpas åt att återställa den jämvikt vi sedan länge förlorat. Oavsett om vi tror på någon Gud eller inte, måste vi som medlemmar i den mänskliga gemenskapen respektera Livets inneboende helgedom, ge den näring för kommande generationer.


Som en av de bröder och systrar som nu anträder det största andliga äventyret i sina liv, ber jag för Livets vördnad. Må vi lyckas fånga dagen, på det att vi själva inte en dag förvandlas till fångar.

Arsalan Tariq Iftikhar är ordförande för
Council on American-Islamic Relations
, USA:s största muslimska råd, samt anställd vid Washington University School of Law, St. Louis.


Översättning: Jan Viklund


ÄLDRE ARTIKLAR...»