because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


UPPVAKNANDET TILL EN FREDLIG VÄRLD
18 februari 2002, 15:17  |   ARTIKLAR  

Det finns alltid alternativ till hur vi hanterar motgångar och motståndare, men vårt återkommande val har alltid varit att sätta skyddet av ekonomiska intressen främst. Vi har bestämt oss för att det enda sättet att skydda vår trygghet och inre frid är genom materiella resurser. Inte särskilt förvånande, med tanke på att renässansens fokus på materialismen lade grunden för en teknologisk revolution som vi antagligen bara sett början på. Men flera allvarliga problem har blivit följden av ett sådant synsätt:

1. Genom att jämställa trygghet och inre frid med yttre framgångar, har vår identitetsuppfattning blivit objektfixerad. Det förstärker ett materialistiskt värdesystem, får oss att tappa kontakten med vår medfödda uppfattning om jaget.


2. Genom att bygga vår trygghet på materiella värden har vi blivit beroende av tillståndet hos en yttre miljö, över vilken vi saknar kontroll. När ogynnsamma händelser uppstår – som ständigt, godtyckligt alltid sker – står vi utan kontroll över det emotionella lidande som blir resultatet. Detta leder till frustration och vrede, som manifesteras i förhastat beteende, oftast dömt att misslyckas. Från gatuvåld till upplopp, mönstret är alltid detsamma.
Amerikas snabba rop på vedergällning efter den 11 september och president Bush’s agressiva beslut är huvudexempel på sådana reaktioner.


Vi måste börja definiera oss själva utifrån vilka vi är, inte vad vi är. Om vi verkligen vill undvika mer onödigt lidande, måste vi se mer till “orsak” än till “verkan”. Vi kan göra det genom att bryta vår objektsfixerade identitetsuppfattning, och återta kontrollen över våra liv.


En sådan förändring kräver ett radikalt nytt tänkande; att leva mer i ögonblicket än i ständig ånger över framtid eller förfluten tid, att upptäcka hur tid och rum bara är en del av en större verklighet. Att börja se den materiella världen inte som det primära, utan bara som ett verktyg för inre utveckling.


Inskriptionen hos oraklet i Delphi löd: “Känn dig själv”. Alla kulturer har sina egna variationer på det temat. Vi kan inte påstå att vi saknat föredömen.


Vill vi komma åt lidandets rötter måste vi rikta blicken mer inåt. Kritisk självanalys är det bästa receptet på ett friskt sinnestillstånd. Vi kan aldrig förändra världen – förrän vi förändrat oss själva.
John Campbell är filosofie professor (Oxford Universitet), och författare till bl.a. “Past, Space and Self” (Cambridge MA: MIT Press, 1994)


Översättning: Jan Viklund


ÄLDRE ARTIKLAR...»