because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » News


BUSH BEGÄR BEGRÄNSNING AV 11-SEPTEMBER-UTREDNING
31 januari 2002, 11:48  |   NYHETER  

Han begärde att bara Husets och senatens egen underrättelseverksamhet skulle se över de möjliga problem inom federala bolag som kan ha underlättat terroristattackerna, istället för den mer breda utredning av händelserna som flera lagexperter föreslagit.


Senast i fredags kom vicepresident Dick Cheney med en liknande begäran till Daschle.


“Vicepresidenten uttryckte oro över att en utredning om vad som hände den 11 september skulle ta resurser och personal från ansträngningarna i kriget mot terrorism”, säger Daschle till CNN:s reporter. Men Daschle hade då inte gått med på att begränsa undersökningarna. “Jag har förståelse för oron, men anser att det amerikanska folket är berättigat att få veta vad som hände och varför”, säger han.


Senatens och Husets båda underrättelsekommittèer har träffats, för att dra upp riktlinjerna för en rad hearings. Där diskuterades hur utredningen skulle fortlöpa, vad som kan offentliggöras och hur pass bred den ska vara.


Flera demokratiska kongressledamöter har begärt en bred utredning, främst av hur de federala instanserna hanterade situationen. “Vi måste få veta vad som gick fel. Det är en förklaring som vi är skyldiga det amerikanska folket”, säger Robert Torricelli, ledamot från New Jersey.


förkortad version av artikeln på CNN.com

översättning: Jan Viklund


ÄLDRE ARTIKLAR...»