because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Gandhian


Gandhi - ETT LIVSEXPERIMENT
28 januari 2002, 17:20  |   GANDHI-RELATERAT  

Den största tragedin är, hur vi dyrkat och beundrat människor som Gandhi, samtidigt som vi förvrängt deras tankar men smitit från vårt ansvar för det samhälle vi upprätthåller.


Den indiska självständighetsrörelsen bar inget vapen som sin symbol. Inget gevär eller svärd – utan ett spinnhjul, charka. Det går inte att bygga ickevåld ur ett industrisamhälle. Det var Gandhis bistra kommentar. Inte ur en ekonomi som förutsätter exploatering. För exploatering – utnyttjande – är kärnan, själva essensen i allt våld.


Gandhis nära vän och trätobroder, nationalskalden Rabindranath Tagore, förundrade sig över att “västerlandet tycks känna sig stolt vid tanken på att det håller på att underkuva sig naturen. Som om vi levde i en fientlig värld, där vi nödgas avtvinga en motsträvig och främmande tingens ordning allt vad vi behöver. Denna uppfattning är resultatet av de tankevanor som stadsmuren uppammat. Ty livet därinom tvingar helt naturligt människan att koncentrera sin tankes ljus på sitt eget liv och sitt eget arbete. Och detta skapar en konstlad söndring mellan henne själv och all-naturen, vid vars bröst hon vilar.”


Redan som ung advokat i Sydafrika förundrades även Gandhi. Det har alltid varit en gåta för mig, skrev han, hur människor kan känna sig hedrade genom att förnedra sina medmänniskor.


Geväret, dolken, bomben, missilen… är i den slutliga analysen bara verktyg för Våldet, de utgör bara våldets tillfälliga hemvist. Våldets verkliga hem, där det finner sin näring och tillväxt – och dit det aktiva ickevåldet kanske främst borde rikta sin kraft – är det mänskliga Hjärtat med sin smärta och vrede, sin rädsla och sina begär.


Om vi kunde bli kvitt alla ‘Jag’ och ‘Mitt’ ur politiken, religionen och ekonomin, skulle vi äntligen bli fria, konstaterade han. Det är märkligt hur vi lurar oss själva. Vi inbillar oss att vi kan göra den förgängliga kroppen oövervinnerlig, men vi tror samtidigt att det är omöjligt att väcka de dolda krafterna hos själen.


KALLA KRIGETS “terror-balans” förbyttes i ett “krig mot terrorism”, men den bakomliggande filosofin har förblivit densamma. Morot och piska. Hot och lockelser.


Mot den filosofin prövade Gandhi två andra impulser i den mänskliga samvaron. Omtanke och delaktighet. Det låter enkelt, men kan vara nog så svårt. Den är den vägen som fortfarande, 54 år efter skotten vid bönemötet i Birla House trädgård – är ack, så outforskad.

Jan Viklund, red.

Se även:

 • “De sista timmarna”

  Evenemang:

  Gandhi Foundation’s (U.K)
  54th Annual Multi-Faith Service –
  University of Leicester, U.K.


  ÄLDRE ARTIKLAR...»