because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » News


FÖRSLAG OM OBEROENDE INTERNATIONELL NYHETSFÖRMEDLING
18 december 2001, 14:05  |   NYHETER  

I uttalandet sägs även att ett internationellt råd skall inrättas, vars sammanställning skall vara representativ för den globala befolkningen, med övergripande insyn i bolagets nyhetsförmedling.


“En sådan medietjänst skulle få större trovärdighet hos allmänheten, samt skapa utrymme för en global dialog som skulle kunna överbrygga klyftorna mellan kontinenter och kulturer”, sägs det i avslutningen av 8-sidiga dokumentet från seminariet.


I en kommentar till mediarapporteringen om Afghanistan, sägs att “yttrandefriheten och informationsfriheten har utsatts för ett nytt hot under namnet av det s.k. kriget mot terrorism”.


Samtidigt uttryckte flera redaktionschefer sin oro över att demokratiskt valda regeringar i USA och Europa infört drakoniska säkerhetslagar, som förråder just den demokrati de utger sig för att försvara.


Medierna i utvecklingsländer, särskilt tv, är starkt beroende av internationella nyhetsstationer som CNN och BBC World. Dessa två bolag har i stort sett monopol på nyhetsbevakningen från regioner som Afghanistan och Mellanöstern. En bevakning, som enligt seminariedeltagarna, alltför ofta är obalanserad och ensidig.


Nyheter är i dag en vara, som ska säljas på marknaden. Därför prioriteras bilder av brott, katastrofer, våld och krig, snarare än bakgrundsfakta om fattigdom, korruption, diskriminering och bristen på demokrati.


Artiklar om fredligt utvecklingsarbete runt om i världen ses som osäljbara och negligeras. “Därför är det dags att se över journalist-konceptet såsom det praktiseras i dag. Att verkligen tillåta journalistiken att tjäna allmänheten, är något som måste upprätthållas i väst och uppmuntras i syd”, framhåller dokumentet, som också uppmanar dagens oberoende medier att bli mer förebyggande.


“Vi måste ingripa innan förtrycket av informationsfriheten nått krispunkten. Innan ridån går ner av s.k. säkerhetsskäl.”


Inter Press Service
Översättning: Jan Viklund


ÄLDRE ARTIKLAR...»