because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


KRIG MOT TERROR ELLER FRIHETEN?
3 december 2001, 11:49  |   ARTIKLAR  USA

av Gene Lyons

VID SITTRSTA möte med kongressledarna, strax efter att han utnämnts till president, skämtade Bush; “Om det här var en diktatur, skulle det vara fan så mycket lättare.” Frustande över sitt eget skämtlynne, tillade han “så länge det vore jag som var diktatorn, vill säga.”


I ljuset av alla nyinstiftade lagar och dekret som tillsammans med Ashcroft ger honom befogenhet att fungera som åklagare, domare, jury och verkställande över allt som de väljer att kalla “terrorism”, har några skeptiker börjat undra om inte Bush tillhör den sortens människor som bara menar vad han säger när han låtsas skämta.

Kanske det. Mark Miller skriver i sin bok “Bush Dyslexikon”, att de enda gångerna Bush inte låter som någon som talar ett främmande språk han lärt sig i skolan, är när han är arg eller retas med någon. Men vad som är ännu viktigare, är att Bush och Ashcroft har använt den 11 september som en förtext att förvandla Amerika till ett land där regeringen får bevaka all din kommunikation och bryta sig in i ditt eget hem utan attest. De kan beslagta (eller skapa) bevismaterial om löst definierade subversiva handlingar, arrestera dig utan större orsak, hålla dig fängslad utan att underrätta någon, spionera på dina samtal med din advokat (om du tillåts ha någon), döma dig inför en militär tribunal, vägra dig rätten att se bevisföringen eller bemöta de som anklagat dig, finna dig skyldig och döma dig till döden.


Allt detta, i fullkomlig sekretess och utan chans att överklaga. Vid en presskonferens nyligen, förklarade Ashcroft att regeringens motiv att hemlighålla identiteten på de tusental människor som för närvarande har fängslats är att “skydda deras rättigheter och privatliv”. Ungefär som man gjorde i Buenos Aires eller Moskva på den gamla onda tiden. Ditt rykte är alltid i säkra händer hos säkerhetspolisen.


Och för oss andra, gäller den patriotiska plikten att blint lita på att Bush vet bäst i de bästa av länder. Och fortsätta julhandla.


Men nu är det inte bara några vänsterintellektuella som börjat bli nervösa. Till och med konservative krönikören William Safire i New York Times slår larm. “Missledd av den frustrerade och panikslagne Ashcroft har Bush tillgripit vad som kan räknas som diktator-makt.” Skrämda av terrorister, “låter amerikanarna Bush ersätta konstitutionen med militära undantagslagar.”


Om inte kongressen och domstolarna, med massivt stöd av folkets opinion stoppar honom nu, kan vi ta farväl av våra konstitutionella friheter.

Författaren är krönikör i Arkansas Democrat Gazette


Översättning: Jan Viklund


ÄLDRE ARTIKLAR...»