because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » News


INTERNETS STENCIL-TIDNINGAR...
3 december 2001, 11:49  |   NYHETER  

av Jeff Cohen

DAGEN EFTER att deras son Greg dött i spillrorna av World Trade Center, skrev Phyllis och Orlando Rodriguez ett brev till New York Times, som tog avstånd från “utsikterna om en våldsam vedergällning, med fler döda och lidande söner, döttrar, föräldrar och vänner i andra länder – så finner bara hatet sin näring. Vår son dog som offer för en omänsklig ideologi. Låt oss inte som nation spä på vår tids omänsklighet ytterligare.


New York Times publicerade aldrig brevet. Och det är bara ett av de kritiska dokument som formulerats sedan den 11 september, negligerats av de vanliga medierna – men funnit mängder med läsare via internet.


Gräsrots-nätverk har använt eposten, i kampen mot mediaindustrins murar – ungefär på samma sätt som de underjordiska stencil-tidningarna var en del av motståndskampen i det gamla Sovjetunionen.

“Stencilerna” efter den 11 september är allt från intervjuer med Noam Chomsky och essäer av indiska författaren Arundhati Roy, till avslöjande rapporter från den afghanska fronten av Robert Fisk, vid brittiska The Independent.


Till några av de mest intressanta hör en intervju med Zbigniew Brzezinski, president Carters säkerhetsrådgivare, gjord av franska Le Nouvel Observateur. I intervjun (översatt av författaren och CIA-kritikern William Blum) skryter Brzezinski med att CIA stödde gerillans aktiviteter i Afghanistan sex månader före Sovjets intervention, samt vidtog steg för att “förmå” ryssarna att invadera:

BRZEZINSKI: Enligt den officiella versionen inledde CIA sitt stöd till Mujaheddin 1980, dvs. efter att Sovjet invaderat Afghanistan. Men i verkligheten började det redan i juli 1979, när president Carter utfärdade de första direktiven för hemligt stöd till oppositionen mot den pro-sovjetiska regimen i Kabul. Det var då jag i ett meddelande till presidenten förklarade hur vi med det stödet skulle kunna framkalla en sovjetisk militär intervention.


Något jag i dag knappast ångrar. När Sovjet officiellt gick över gränsen, skrev jag till president Carter: Nu har vi chansen att ge USSR sitt eget lilla Vietnamkrig…


REPORTERN: Men det innebar ju ett stöd till den islamska fundamentalismen? Ni gav vapen och rådgivning till framtida terrorister?


BRZEZINSKI: Vad var mest betydelsefullt för världshistorien? Talibanerna eller kollapsen av Sovjets imperium? Några upprörda muslimer eller befrielsen av Centraleuropa och slutet på kalla kriget?


Intervjun för den franska tidningen ägde rum 1998. När Brzezinski i oktober 2001 intervjuades av David Corn, hade han fortfarande inga betänkligheter om operationen. Men ingen journalist ställer den uppenbara frågan, hur den påverkat och orsakat krisen vi står inför i dag. Istället presenteras Brzezinski och övriga amerikanska utrikesrådgivare som förutseende orakel, vars kloka råd kan hjälpa oss ur den.


En verkligt fri press skulle ägna sig mer åt att debattera Washingtons relationer med islamska extremister i Afghanistan och annorstädes, och hur dessa rörelser göds av en amerikansk utrikespolitik, vars huvudsyfte verkar vara att undertrycka alla reform- eller vänsteryttringar i andra länder.

Författaren är grundare av mediagruppen

FAIR – Fairness and Accuracy In Reporting


Översättning: Jan Viklund


ÄLDRE ARTIKLAR...»