because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


TERAPEUT-RÅD TILL NATION I KRIS
25 november 2001, 11:46  |   ARTIKLAR  USA

av Wallace Shawn

“Kära utrikespolitiska terapeuten,


Jag vet inte hur jag ska göra. Jag vill känna mig trygg. Tryggheten betyder allt för mig. Men jag har ett fruktansvärt problem. Det började för flera veckor sedan, när jag förlorade tusentals närstående i en fasansfull terror-attack. Jag känner ett översvallande behov av att gripa och straffa de som begick detta grymma dåd, men förövarna utformade brottet på ett sånt djävulskt sätt att jag inte kan komma åt dem. De dog själva under attacken.

Icke desto mindre är jag helt övertygad om, att ingen av dem kan ha planerat det hela på egen hand utan hjälp av en annan man, som bor i en grotta i Afghanistan. Åtminstone måste några som han känner ha känt de som utförde attacken, och erbjudit dem pengar. Jag känner ett övermäktigt behov av att döda mannen i grottan, även om jag inte vet var grottan finns.


Nu har jag i alla fall lyckats lokalisera och döda flera av mannens unga soldater, samt även några herdar i närheten. Men ändå känner jag mig inte mer trygg för det. Faktum är, att jag blir alltmer deprimerad och besatt av rädsla för annalkande faror. Vad är ert råd?

Amerikas Förenta Stater”


SVAR:


“Kära Amerikas Förenta Stater,


I psykologiska kretsar brukar vi kalla ert problem “förnekande”. Ni klarar inte att möta det verkliga problemet, så ni förnekar att det existerar och skapar ett annat problem som ni försöker lösa. Under tiden blir det verkliga problemet mer och mer allvarligt. I ert fall, handlar det helt enkelt om hur alla miljoner människor över hela världen känner för er.


Vilka är de människorna? De delar den här världen med er – en, enda värld, som fungerar som en gemensam mekanism. Men för de flesta av dessa människor erbjuder den dagliga mekanismen – kalla den status quo – ett liv i vånda och underdånighet. De är väl medvetna om att detta status quo – som för dem liknar ett fängelse – för er är så snarlikt ett paradis, att ni aldrig kommer att tillåta att deras liv förändras till det bättre. De vet också att ni spelat en stor roll för att bibehålla det orättvisa tillståndet. Därför vill många bekämpa er.


Några är till och med beredda att dö för att stoppa er. Ni kommer aldrig att kunna döda alla dessa miljoner människor. Vilka ursäkter ni än anger för att döda folk som är fattiga och desperata, kommer vreden bara att växa.


Men betänk. Dessa människor som ni kan anse vara osofistikerade, för att de klär sig och lever annorlunda än ni, delar en känsla för vad som är rättvisa – i grunden densamma som er.


Lösningen på ert problem står att finna i en radikal förändring av ert sätt att tänka och handla under kommande årtionden. Om ni fortsätter att förneka de bakomliggande orsakerna, kommer bara dödandet att fortsätta.


Men det är inte försent ännu. Visst finns det en del galningar. Men de flesta människor här i världen är fullt friska. Om ni är villig att förändras, kommer förändringen ofrånkomligt att märkas och attityden mot er kommer också att förändras. Och den trygghet ni eftersträvar kommer äntligen att bli möjlig.”

Skribenten är författare bl.a. till böckerna “The Designated Mourner“ och “Four Plays“.


Översättning: Jan Viklund


ÄLDRE ARTIKLAR...»