because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » News


ÅTALA BUSH - innan han benådar sig själv!
14 november 2008, 14:48  |   NYHETER  USA

DEN 4 NOVEMBER förkastade amerikanska folket regeringen Bush och åtta av av Rädslans Politik. Den svart-vita politik som säger: “Är du inte med mig är du mot mig. Är du emot ockupationer och krigföring är du för talibaner och terrorister.” Och i importerad version: “Är du för en generös asylpolitik är du emot infödda svenskar.”

Opinonssiffrorna för Bush är det lägsta i historien sedan dessa mätningar startade – inte minst på grund av förbrytelser som angreppskrig på grundval av lögner, godkännande av tortyr och urskillningslös övervakning och avlyssning av medborgarna.

President Bush och vicepresident Cheney har i 39 punkter anklagats för grava förbrytelser mot USA:s konstitution, av kongressledamot och tidigare presidentkandidat Dennis Kucinich.

I slutet av juli höll justitiedepartementet KU-förhör om möjligheterna för att väcka åtal. Flera av åtalspunkterna är brott som Bush och Cheney kan åtalas för, efter att de lämnat sina tjänster. Men åtalen kan omintetgöras, om Bush utfärdar retroaktiv benådning för vicepresidenten – och sig själv.

Kan Bush verkligen benåda sig själv?

Svaret är otroligt nog – Ja. President Gerald Ford var den som initierade förutsättningarna 1974, när han utfärdade en retroaktiv benådning för avgående Richard Nixon, för brott som han “kan tänkas ha begått.”

USA:s konstitution ger presidenten makt att benåda, till och med benåda sig själv. Under George W. Bushs år vid makten har han genomfört fler s.k. “exekutiva order” utan kongressbeslut, än någon president tidigare. Han har utökat presidentens personliga makt i förhållande till de rådgivande församlingarna, i riktning mot envåldsstyre och diktatur.

Dennis Kucinich driver nu frågan om en Sannings och Försoningskommisssion i USA – efter förebild från Sydafrika – som ska undersöka vad som egentligen pågick i Vita Huset tiden efter 11 september och förberedelserna inför invasionen av Irak. “Vi behöver ett oberoende sökande efter sanningen – inte ännu en falsk fasad av politisk enighet”, säger Kucinich. “Vi har bevittnat en dramatisk rasering av våra medborgerliga rättigheter. Över en miljon irakier har offrats, flera miljoner har drivits på flykt. Detta i jakten på landets naturtillgångar.”

Medan strålkastarljuset nu riktas åt annat håll driver Bush i all tysthet igenom ett 90-tal avregleringar innan Barack Obama tar över Vita Huset den 20 januari. Kontroversiella avregleringar som bl.a. försvagar skyddssäkerheten på arbetsplatser, tillåter lokala polisen att bedriva spioneri och gör det lättare för federala myndigheter att strunta i lagen om utrotningshotade arter. Bush har snabbat på processen för att försäkra sig om att ändringarna
träder i kraft 22 november, dvs 60 dagar innan den nya administrationen tillträder. Det innebär ett väldigt byråkratiskt arbete för Obamas regering
att ändra federala lagar som redan trätt i kraft.

“Bush har länge jämförts med Nixon”, säger Pepe Escobar, politisk kommentator på The Real News Network. “Men frågan är om inte han i själva verket ska ses som USA:s svar på Chiles Augusto Pinochet.”


ÄLDRE ARTIKLAR...»