because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


ÖVERJORDISK SEKULARISM
8 juni 2005, 07:50  |   ARTIKLAR  GLOBAL

Den västerländska versionen av utveckling och välfärd framhåller sig själv som ett rent sekulärt fenomen. Våldet som det provocerar fram hos hängivna, fromt religiösa lärjungar slår oss som omotiverat och oförklarligt. Hur är det möjligt att fanatiker och extremister reagerar på detta sätt mot en process som enbart är inriktad på den materiella
förbättringen för mänskligheten?


Sanningen är att den globala vägen till välfärd inte alls är sekulär. De som vill göra om hela världen till en spegling av västvärldens samhälle baserar sitt projekt på evig ekonomisk tillväxt: på en permanent expansion och en gränslös kapacitet till produktion. Detta tror man står i samklang till den “mänskliga naturen”, det omättliga begäret hos människan, och hennes ständiga längtan.


Rör man sig med frågor om förevigande, omättlighet och det ändlösa, är det uppenbart inte av denna världen. När detta lanseras som en rent materiell strävan, framstår det som förolämpande och aggressivt, ett intrång på religionens område.


Frågan som måste ställas är om tron på en evig ekonomisk tillväxt är en mer förfinad lära – eller vidskepelse – än andra.


När de ekonomiska missionärerna från de internationella finansinstituten skrider fram att dela med sig av den mytomspunna konsten i välfärds-skapande, handlar de goda nyheterna inte bara om nödvändigheten i en avreglerad ekonomi. Budskapet måste komma i sällskap med en avreglerad längtan – öppnandet av alla dammar, till bredden fyllda av undertryckta mänskliga begär, förvägrade under årtusenden av fattigdom och armod.


Ingen tydlig skillnad görs mellan de begär som bara kan uppfyllas på det materiella området och de som inte kan det – tvärtom, en klar förvirring består mellan längtan efter trygghet och tillräcklighet, och en djupare, mer existensiell längtan till smärtornas och förlusternas eviga befrielse.


Vad som framstår som pragmatiska, teknokratiska lösningar – ökad produktivitet, fri, avreglerad marknad och liberalisering – inkräktar på detta sätt våldsamt på de terränger som alltid hållit läran om måttfullhet, disciplin och självbehärskning högst.


Det borde inte komma som en överraskning för oss. Kapitalismens aggressiva doktriner våldförde sig en gång i tiden även på de allra första kristna trosanhängarna, innan en kristen majoritet kom underfund med att girighet var en dygd, att ocker var oumbärligt för en samlad förmögenhet samt att rimliga priser och löner måste foga sig efter vad marknaden klarar.


De sociala dygderna av enkelhet, sparsamhet och undvikandet att gå till överdrift behöll en lång tid sina länkar till religionens läror även innanför kapitalismens väggar, tills de blev bortsopade av de mer krävande ekonomiska behoven hos dagens konsumtions-kult.


Det är inte sekularismen som en stor del av världens folk befinner sig i konflikt med, utan ett kvasi-religiöst missionerande, kamouflerat som sekularism. Betecknande är hur väst inte snabbt nog kunde befria sig och världen från sin enda “sekulära” rival; och det med en kritik av den “gudlösa läran” hos kommunismen som främsta vapen. Något som inte förhindrat det västerländska tros-samhället från att följa samma väg.


Det är sant att det överjordiska föremålet för västvärldens ideologi förklär sig i tal om demokrati och frihet. Men det döljer inte den verkliga skepnaden – utgrävningen av en ändlig värld i jakten på ändlös ekonomisk tillväxt.

Jeremy Seabrook är författare till bl.a.
“The No-Nonsense Guide to World Poverty”

Översättning: Jan Viklund

ÄLDRE ARTIKLAR...»