because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


MARTIN LUTHER KING: EN TERRORIST?
5 november 2001, 11:42  |   ARTIKLAR  USA

av Ira Chernus

OM DR. Martin Luther King jr. varit vid liv idag, skulle han helt säkert leda en del civila olydnads-aktioner mot kriget i Afghanistan. Och troligtvis skulle han bli åtalad för inhemsk terrorism, enligt den nya anti-terroristlagen. Var och en med anknytning till hans organisation, eller som bidragit med pengar, skulle också kunna åtalas.

Enligt paragraf 803 i den nya lagen, krävs tre ting för att du ska kvalificera dig som en inrikes-terrorist. Du bryter mot en lag (federal eller statlig). Ditt lagbrott består i “handlingar som utgör fara för mänskligt liv”. Samt att din handling måste “verka vara avsedd att skrämma, hota eller betvinga” medborgare och/eller regeringen.


ANTA att dr. King tillsammans med flera andra satte sig ner framför en lastbil full med klusterbomber på väg till Afghanistan. Ett solklart fall för en åklagare. “Handlingar som utgör fara för mänskligt liv”? Det vill jag lova! framhåller han inför juryn i slutpläderingen.


Kings aktivister skulle lätt ha kunnat bli oregerliga, säger han. Kanske t.o.m. få förbipasserande bilar att köra av vägen. En ambulans med allvarligt sjuka skulle ha haft mycket svårt att ta sig förbi. Och om en av aktivisterna glömt den lilla pennkniven i sin handväska blir rubriceringen; “beväpnad med dödligt vapen”.


Helt tydligt är ju, att protesterna syftat till att “betvinga” regeringen.


Och försvaret?... Ja, jag saknar ord, lika vältaliga som dr. Kings egna. Men jag kan föreställa mig hans plädering. Ja, vi bröt mot lagen, skulle King medge. Och vi är villiga att ta vårt straff. Men “terrorism”? Icke. Vi är disciplinerade och sansade. Vi har vidtagit alla åtgärder för att inga liv skall komma till skada.

Jag följer Gandhis läror, säger King. Vårt syfte är inte att betvinga, men visa att människor har ett val. Vi gör valmöjligheterna synbara. Föraren av lastbilen hade ett val. Han

hade kunnat köra över oss, vi var beredda att offra våra liv, inte att offra andras.


Vi vägrar krig därför att vi inte delar övertygelsen att den fysiska makten är allena rådande. Vi praktiserar inte våld, eftersom vi tror på en annan makt – inte den fysiska makten över andra, utan makten i ett moraliskt medvetande. Vi vet, att var och en, varje stund, är fri att välja mellan gott och ont. Allt vi gör är att följa våra samveten och låta andra följa sitt.


Struntprat, genmäler åklagaren. Ni satte er på vägen för att tvinga föraren att stanna. För att hindra transporten av viktiga vapen till våra trupper. Män som slåss för att försvara vår frihet, våra intressen i främmande land. Helt visst verkar det ha varit era intentioner. Och DET är hot och tvång!


Kära jurymedlemmar, efter att ha hört slutpläderingarna, vad säger ni? Är den åtalade, dr. Martin Luther King jr. skyldig eller icke skyldig till inrikes-terrorism?

Ira Chernus är professor

i religiösa studier vid

Colorado Universitet, Boulder, USA.översättning:

Jan Viklund, oktober 2001


ÄLDRE ARTIKLAR...»