because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


KRUBBAN I BETLEHEM STÅR TOM
17 december 2003, 17:12  |   ARTIKLAR  

Stormarna ryter.
Ovädersda’r.
Ofred i hjärta och sinn’.
En jakt efter visshet.
En kramp så total
att inget kan komma dit in.
Dränkta i larmet
från jagets begär,
med oro för samtid och framtid –
Ser vi då ängeln
när väl hon är här?
Klarar vi fred
utan strid?

Vem hör
den stillsamma ton
mitt i suset
som bär, fri från fruktan
och tvång?
Går väl en ängel i mediabruset
märks ej ett fotspår en gång.

En God Jul & Ett Gott Nytt År
tillönskas Gandhi TODAY:s läsare,

Jan Viklund

Dikten “Indiskt Möte”
(Gandhi IDAG nr. 3, 1995)


ÄLDRE ARTIKLAR...»