because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


VÅR BILD AV FRAMTIDEN
12 september 2001, 18:29  |   ARTIKLAR  GLOBAL

Kollapsar vårt ekonomiska system om några år?

I ljuset av dagens händelser vill Gandhi IDAG påminna om vad deltagarna vid en workshop funderade över – redan hösten 1998…

en titt i backspegeln – ur tidskriften Gandhi IDAG nr. 1/98

“Från vision till verklighet – hur skapar vi en ickevåldskultur?”

..var namnet på en workshop som Kristna Fredsrörelsen anordnade den 7 november i Stockholm. Margareta Johansson, journalist på radions P1 och handledare i kurser om konflikthantering, byggde grupparbetet på professor Elise Bouldings “Imaging a Non-violent World 2027”.

Boulding utgår ifrån insikten att det är mycket svårt att arbeta för någonting man inte riktigt tror på och inte ens kan föreställa sig.

I tre grupper fick deltagarna föreställa sig världen om 30, 20, respektive 10 år och framställa sina visioner i text och bild. Mot slutet av dagen sammanställdes de tre visionerna till en gemensam framtidsbild.

Det är värt att notera att alla grupperna trodde på en världsekonomisk kollaps någon gång efter år 2000, men att den kan frigöra ett nytt ekonomiskt tänkande.

(ur sammanställningen):

 • 2006: Internet för en bättre värld blir ett begrepp.

 • 2007: En omfattande förändring sker inom media, som ett resultat av den nya journalist- och informatörsutbildningen.

 • 2008: Världsekonomin kollapsar. Det blir en ekonomisk turbulens som präglar hela det kommande årtiondet.  BILDEN AV FRAMTIDEN

  FRED POLAK, en holländsk sociolog, växte upp i Rotterdam under andra världskriget och precis som alla andra försökte han förstå galenskaperna som han upplevde. Som en del av den processen skrev han boken “Bilden av framtiden”, om hur vi människor simultant både lever i nuet och på den där Andra Platsen – i framtiden. Om hur vi föreställer oss att denna mytiska Andra Plats ska förklara nutiden och om hur våra bilder av den platsen fungerar som “magneter i vårt beteende i nuet”.

  “Bilden av framtiden” översattes 1961 av en ung forskare, Elise Boulding:

  “ I det större historiska perspektivet har framtidsbildernas uppgång och fall föregått kulturernas växlingar. Framtidsbilderna är en form av tidsinställda bomber som briserar vid en viss tidpunkt för att efterträdas av nya.

  Vissa bilder har en ovanligt stor potential, så stark att hela samhället successivt börjar mobilisera sin energi i respons till dessa bilder. Så växte renässansen fram, reformationen, eller för den delen slaveriets upphörande, den parlamentariska demokratin, eller kvinnlig rösträtt…

  Vi människor lever simultant, dels i nuet, dels på den där Andra Platsen – i framtiden. Våra bilder av denna Andra Plats fungerar som magneter i vårt beteende i nuet.

  I mitten av 1900-talet förändrades framtidsbilderna drastiskt. Den Andra Platsen blev Orwells “1984”, ett svampmoln, Tyst Vår eller Coca-Cola.

  Jag chockades djupt vid en teckningstävling i Brisbane anordnad av FN, med hundratals bilder, sånger och dikter av barn om hur de föreställer sig framtiden. Särskilt en glömmer jag aldrig – en pojke hade delat sidan i en ond och en god. Den onda var lätt att teckna och detaljrik. Explosioner, eld, tanks, stridsplan. Den goda bilden föreställde en figur ensam på en strand. Inga detaljer. Inget innehåll.

  Det var då jag på allvar började förstå betydelsen av våra framtidsbilder. Vilken sorts framtid tecknade dessa barn åt sig? En framtid där ondskan är konkret och det goda bara en tom schablon?”


  ÄLDRE ARTIKLAR...»