because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » News


Kampen mot massförstörelsevapen: NUNNOR RISKERAR 30 ÅRS FÄNGELSE
14 juli 2003, 18:08  |   NYHETER  

De hällde några droppar blod i form av ett kors på det 110 ton tunga silolocket och på rälsen som för missilen till sin avfyringsposition. Därefter, i en böneritual och som en symbolisk nedrustning, slog de några hammarslag på rälsen och silon.


Nunnorna arresterades, fängslades, åtalades och förklarades skyldiga till att ha förhindrat den nationella säkerheten (som lyder under sabotage), och förstörande av statlig egendom – brott som straffas med upp till 30 års fängelse. De avböjde villkorlig dom, i vetskap om att de inte med gott samvete kunde godta villkoren (som förbjöd ytterligare civil olydnad) emedan USA samtidigt förberedde ett nytt krig.


Nunnorna ville väcka större uppmärksamhet kring de massförstörelsevapen som upptar mer än 3,120 kvadratkilometer av Colorados jordbruksland (53,920 kvadratkilometer i de övriga staterna). De 49 kärnvapenmissilerna i Colorado har nyligen bestyckats med W-87 kärnvapenstridsspetsar, var och en med en sprängkraft på 300 kiloton (ca 25 gånger Hiroshimabombens).


Rättegången, som inleddes 31 mars i Denver, föregicks av ett offentligt förhör 21 februari där försvarets motion om frisläppande avslogs. Systrarna fick inte lov att hänvisa till internationell rätt eller krigsdomarna i N¸rnberg under rättegången.


Åklagarsidan bjöd på många vittnen från F. E. Warren Air Force Base i Wyoming. De intygade att nunnorna inte gjort någonting som förhindrat den nationella säkerheten eller flygbasens verksamhet och att vare sig blodet eller de små hammarslagen skadat silon eller rälsen. Vittnesmålen om egendomsskador motsvarade inte de begärda 1.000 dollar för brottslig skadegörelse. Ändå avslog domaren försvarets begäran om frikännande.


Utan annat försvar vittnade nunnorna att de ämnat upprätthålla nationell och internationell lag (vilket de inte tilläts diskutera) och att uppmana till nedrustning av vapen som orsakar ofattbar urskillningslös förödelse och död. De var enkla och vältaliga i sina orangefärgade fängelsekläder.


De fälldes för två brott: förhindrande av nationell säkerhet och förstörelse av statlig egendom.


I nyhetsintervjuer med juryledamöter efteråt framgick att juryn förstått att nunnorna gjort något skadligt och att detta krävde någon form av fällande dom. Juryn hade inget tydligt begrepp om allvaret i åtalspunkterna. Federala riktlinjer kräver att domstolen dömer dem till mellan 72 och 97 månaders fängelse.


Medan USA fortsätter den tröstlösa jakten på Iraks massförstörelsevapen, blir det allt tydligare hur svårt och dyrbart det är att försöka uppmärksamma våra egna, amerikanska massförstörelsevapen.


Minuteman III i Silo N-8 är ett vapen som är illegalt enligt internationell lag. Användandet dödar soldater och civila urskillningslöst. Det skulle förgifta planeten i generationer. Nunnorna ser nedrustning som något livsviktigt. De handlade utifrån sin vilja att stoppa ett pågående brott.


Syster Platte sa i sitt slutanförande: “Syster Carol och jag lämnade Jonah House Community i Baltimore, där vi utspisar hundratals hemlösa, där vi odlar vår mat för att dela med oss till dem som behöver. Vi hade med oss verktyg som inte utgör något hot, i enlighet med Bibelns mandat: ‘De skall smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall ej mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig att strida.’ Vi är alla bröder och systrar. När, frågar vi, ska vi egentligen börja praktisera detta?”


Nunnorna lever sin tro, som talar om kärlek till fienden. Nunnorna vädjar till vårt förnuft – påminner oss om att våld aldrig fungerar och att militära kostnader, med en hastighet på 11.000 dollar i sekunden, bara resulterar i långtgående och omfattande utarmning.


Den 25 juli avkunnas domen.


Elizabeth McAlister och Susan Crane är medlemmar i Jonah House Community i västra Baltimore, hem för två av nunnorna.

(Artikeln tidigare publicerad i Baltimore Sun)


Översättning: Jan Viklund

SE ÄVEN:
Ground Zero Center for Nonviolent Action


ÄLDRE ARTIKLAR...»