because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


Två Dikter om Irak
26 juni 2003, 16:37  |   ARTIKLAR  

REKVIEM FÖR IRAKSRFLUTEN, NUTID OCH FRAMTID

TACK FÖR ATT NI HAR VALT VÅRT LAND TILL ATT BLI DENRSTA
REBILDEN FÖR FRIHET OCH DEMOKRATI I ER NYA CIVILISERADE VÄRLD
TACK FÖR ERA ÖVERVAKANDE HIMLAKROPPAR SOM OMSORGSFULLT
HAR VALT VAD SOM SKULLE BEVARAS OCH VAD SOM SKULLE FÖRSTÖRAS

TACK FÖR ATT NI INTE HAR TVEKAT ATT GÅ IN OCHLDTA VÅRT LAND

TACK FÖR DE TUSEN OCH EN BOMBER OCH MISSILER
NI HAR SKÄNKT OSS FRÅN OVAN VARJE NATT
TACK FÖR ALLT NI HAR LYCKATS ÖDELÄGGA
TACK FÖR DE HUNDRATUSENTALS NI HAR LYCKATS DÖDA

TACK FÖR ALLA KLINISKA ANGREPP OCH INGREPP
TACK FÖR ATT VI HAR KLARAT DET UTAN BEDÖVNINGSMEDEL

TACK FÖR ERA TANKS OCH SOLDATER SOM HAR BEFRIAT LANDET
FRÅN LAGAR, FRÅN EL, FRÅN RENT VATTEN OCH FRÅN MEDICIN
TACK FÖR ATT NI HAR SKYDDAT OLJEFÄLTEN OCH OLJEMINISTERIET
TACK FÖR ATT NI HAR STÄDAT RENT I VÅRA URGAMLA MUSEER
TACK FÖR ATT NI HAR ELDAT UPP VÅRA GAMLACKER OCH BIBLIOTEK

TACK FÖR ATT NI HAR BEFRIAT OSS FRÅN VÅR HISTORIA


TACK FÖR ATT DET HELA HAR GOTT PLAN ENLIGT OCH FORT
TACK FÖR ATT SAMVETEN INTE HANNCKAS I STORT

TACK FÖR DEN NYANLÄNDE ALI BABA OCH HANS 40 ELLER 400
îADMINISTRATÖRERî , îORGANISATÖRERî , îFÖRVALTAREî OCH îPOLISERî
TACK FÖR ALLA DESSA STACKARS PENSIONÄRER SOMSINA SISTA DAR
BEHÖVER BROTTAS MED ATT LEDA ETT SÅ BESVÄRLIGT LAND OCH FOLK

TACK FÖR ATT NI NOGALJER VEM SOM SKALL STYRA LANDET
TACK FÖR ATT NI NOGALJER VILKA SOM SKALL BYGGA UPP LANDET
TACK FÖR ATT NI SJÄLVA TAR HAND OM VÅR SVARTA , KLADDIGA OLJA

TACK FÖR DE NYA LAGAR NI HÅLLERATT SKRIVA FÖR OSS
TACK FÖR DEN NYAROPLAN NI SKALL GE TILL VÅRA BARN
TACK FÖR ATT NI LÄR OSS DEN NYA ORDNINGENS SPRÅK

TACK FÖR ATT NI HAR SAMLATRLDENS TALANDE PAPEGOJOR I
ATT SJUNGA I ERT KÖR
TACK FÖR ATT NI TYSTAR ALLA SOM SJUNGER FALSKT ELLER STÖR

TACK FÖR ATT NI HAR KLIPPT MITT SISTA BAND TILL MIN MAMMA
TACK FÖR ATT NI HAR FÖRLÄNGT MIN HEMLÄNGTAN
TACK FÖR ATT NI HAR GETT MIG VITATTER OCH FLERA VITA HÅR
TACK FÖR ATT NI HARRDJUPAT MIN SPRICKA OCH GETT MIG NYA SÅR

Kaled Ahmad, Göteborg, April 2003


IRAK ñ LOVLIGT BYTE FÖR DE UTVALDA


I FESTLIG STÄMNING HAR SAMLATS RUNT ALLA,
ÄVEN DE SOM VAR TVEKSAMMA OCH ANDRA SOM INTE FICK TALA,
FÖR ATT, ENHÄLLIGT, INTYGA ATT DE UTVALDAS INTRÅNG I DINA
INÄLVOR ÄR NU FULLBORDAT.
OCH FÖR ATT, LYDIGT, RENTVÅ OCHLSIGNA DET.

DU, OSKULDSFULL, OMEDVETEN OM HJÄRTANS DUNKLAMMOR,
VAR INTE RÄDD FÖR ALLAS GLADA MINER, FÖR DERAS FROMMA
NDER VID BERÖRINGEN AV DEN MAGISKA LAMPAN.
TIDEN VAR INNE FÖR ATT SLÄPPA UT DENTSKA ANDEN,
EFTER TUSEN OCH ÅTER TUSEN ÅR AV VÄNTAN OCH FÖRVÄNTAN.

ÖPPNA DIG, ÖPPNA DIG, O GÄSTFRIA, O SKÖNA,
OCH VAR INTE RÄDD,
NU ÄR DET FRITT FRAM FÖR DE MÄKTIGA, DE UTVALDA,
ATT TA FÖR SIG AV DINACKRA FRUKTER.


DU, ENSAM UTLÄMNAD, VAR INTE LEDSEN ATT DINA
AVKOMLINGAR INTE KOM DIG TILL UNDSÄTTNING,
FÖRLÅT DERAS SVAGHET OCHRVIRRING, FÖRLÅT ATT DE
INTE HITTAT HEM OCH GÅR VILSE I FRÄMMANDE MARKER..

DU, KUVAD OCH UPPGIVEN, VAR INTE LEDSEN, NU,
ATT DINLDTAGNA KROPP AKTIVT UTSTRÅLAR ÅKOMMOR.
VAR INTE LEDSEN, DITT SVARTA GULD KOMMER ATT GLÄNSA
NGT, LÅNGT, BORTUM DINA SUDDIGA GRÄNSER.

VAR INTE LEDSEN NÄR LÄTTA, TOMMASKATT,
RBLIR DINA KISTOR.
VAR INTE LEDSEN NÄR TUNGA, FULLA MED LIK,
RBLIR DINA KISTOR.

MYCKET FICK UTSTÅ,
MERA KOMMER DU ATT FÅ UTHÄRDA.
LOVPRISAT OCH HEDRAT VARA DITTLAMOD,
O GAMMALT LAND, ÅNYO, LOVLIGT BYTE FÖR DE UTVALDA!

Kaled Ahmad , Göteborg , Maj 2003


ÄLDRE ARTIKLAR...»