because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » News


BESÖKSFÖRBUD FRÅN HOTEL PALESTINE EFTER KRITIK AV USA:s MILITÄR
21 april 2003, 00:56  |   NYHETER  


Voices in the Wilderness –
Pressmeddelande 16 april 2003:


Hårdhänt och Hopplös –
USA:s MILITÄR OKUNNIG
OM HUMANITÄR VERKSAMHET I IRAKBAGDAD — Representanter för Voices in the Wilderness hade idag ett möte med den amerikanska militärens civil-enhet, U.S. Military’s Civil Military Operations Center (CMOC), i deras högkvarter på Hotel Palestine, för att diskutera den akuta, humanitära krisen som Bagdad står inför. Sophämtning har inte skett på en månad. Elektriciteten, vatten, avlopp och kommunikationer förstördes allvarligt under kriget och har ännu inte reparerats. Kolera har rapporterats i Basra och ryktas även förekomma i staden Hilla. Några lokala kliniker har börjat fungera, men mediciner för bland annat högt blodtryck och diabetes går inte längre att uppbringa. Utrustning för kvalitetskontroller saknas också, vilket kan leda till allvarliga behandlingsproblem, såväl som risken för epidemier på grund av smittade blodprodukter.


Det tidigare distributions-systemet under “olja-mot-mat”-programmet har kollapsat, och – om inte livsviktiga samhällsfunktioner återställs – hotas Irak av en humanitär katastrof.


Före kriget inrättade Pentagon humanitära operations-enheter, Humanitarian Operations Coordination Centers (HOC i Qatar och Kuwait, HAC i Jordan), samt katastrof-team, Disaster Assistance Response Teams (DART), i syfte att samordna hjälpverksamhet mellan den amerikanska militären och FN och NGO:s, de icke-statliga organisationerna. Men inte nog med att vare sig HOC, HAC eller DART:s personal befinner sig i Bagdad än, CMOC visade sig vara helt okunniga om existensen av dessa övriga militär-humanitära samordnande organ.


CMOC rapporterade istället vid mötet att man ännu inte hade någon plan för hur Bagdads samhällsfunktioner ska återställas, men arbetar med den. Emellertid kommer den informationen inte att bli offentliggjord, och bara tillgänglig för organisationer som godtar att samarbeta med den amerikanska militären i Bagdad – och därmed utestänga varje humanitär organisation som vill förbli neutral.


CMOC rapporterade även att de tillbringat flera dagar med att lokalisera sjukhus, kraftstationer och vattenverk i behov av reparation. Tydligen hade inte någon tänkt på att tillfråga FN:s personal, eller alla de olika internationella organisationer som arbetat i Irak, om denna information före – eller ens efter – Bagdads fall.


Världshälsoorganisationen, WHO, och Röda Korset har arbetat med att restaurera Iraks elektricitet sedan 1996. Platserna och tillståndet för den civila infrastrukturen är ingen hemlig information – utom i Pentagons värld. Varför frågade ingen om den informationen? Varför upprättades inte en plan för återuppbyggnaden, innan kriget?


När CMOC fick höra talas om risken att kolera brutit ut i Hilla, ställde de till och med frågan var “grannskapet Hilla låg i Bagdad” – okunniga om att Hilla är en större irakisk stad, cirka en timmes färdväg söder om Bagdad!


Det största problemet som CMOC kunde rapportera om, är bristen på lokal arbetskraft som behövs för att få det civila systemet att fungera igen. Men CMOC verkade omedvetna om hur de mestadels obemannade vägspärrarna i hela staden gör det svårt för alla Bagdad-bor att överhuvudtaget ta sig till arbetet, samtidigt som det saknas något samordnande ansvar för att organisera dessa åtgärder.


AKUTA PROBLEM:

 • Ett samordnande organ, icke förknippat med någon militär organisation, måste upprättas för att leda all humanitär återuppbyggnad och hjälpverksamhet av de olika organisationerna i landet. Tidigare var detta den korrupta, men fungerande, Irakiska Röda Halvmånen.

 • Högre administratörer vid sjukhus och andra civila institutioner flydde i och med kollapsen av den föregående regimen. Detta har medfört ett kaotiskt tillstånd där lägre tjänstemän är osäkra på vilka, om någon, som har befogenhet att fatta avgörande beslut. Detta “makt-vakuum” måste omedelbart fyllas genom att skapa nya besluts-strukturer, utan korruption från föregående regim.

 • Den amerikanska militären har demonstrerat att den varken är förberedd – eller intresserad av att förbereda sig på – att ta itu med den humanitära kris som deras krig har orsakat. Det internationella samfundet måste göra en kraftansträngning och återfå FN-kontroll för att bemästra krisen, tills det att irakierna själva kan bilda en egen regering, som får i uppdrag att lösa de problem som uppstått genom drygt tolv års sanktioner och krig.


  Tiden är knapp.
  Iraq Peace Team (IPT), är ett internationellt volontärprojekt på initiativ av Voices in the Wilderness (VitW). På plats i Irak – före, under, och efter det USA-ledda kriget. Man bistår bl.a. Unicef och Röda Korsets hjälparbetare. IPT är ej anknutet till projektet med “mänskliga sköldar”. Voices in the Wilderness tar bestämt avstånd från att införliva militärt språkbruk i beskrivningen av sin verksamhet.

  Översättning: Jan Viklund


  ÄLDRE ARTIKLAR...»