because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


Dagbok från Bagdad: ETT KRIG UTAN VINNARE (IPT)
13 april 2003, 14:43  |   ARTIKLAR  

BBC sa man att USA-ledda styrkor nu befann sig vid broarna. Vi hörde och såg explosionerna; artilleri-elden och bombningarna som fortsatte. Plötsligt steg en rökpelare från Palestine Hotel längre bort, där alla journalisterna bor. Senare hörde vi att någon från Reuters blivit träffad.


Det vilar en tung sorg överallt. När jag nyss frågade en irakisk vän om hans familj, svarade han med en röst full av resignation: “Detta är mitt land! Mitt land!” Han fruktar inbördeskrig, en oro han delar med de flesta i Bagdad just nu.


Det kommer inte att finnas några vinnare i det här kriget. Vi i USA har tvingat på det irakiska folket detta krig, ett folk som inget högre önskar sig än fred. Jag vet inte hur jag ska uthärda att höra hur vi i USA nu triumferande ska förklara oss själva som segrare och “befriare”.


I går kväll skrev jag i min dagbok, “Hur kan vi tillåta att överlämna så mycket makt till en enda person?” Och jag tänker då på respektive ledare i bägge länderna. Men jag lägger största ansvaret på USA, eftersom vi ändå påstår oss vara en demokrati.


Jag satt och såg mr. Bush tala i irakisk tv, översatt till arabiska, om sin “vision för fred”. Bredvid mig satt en äldre irakisk herre som jag nyss haft ett längre samtal med. Den respektfulla värdigheten han utstrålade stod i sådan smärtsam kontrast till vår president på tv-skärmen, att mitt hjärta kunde brista. Jag kan bara ana hur det känns för miljoner irakier att bli föremål för en ockupation av främmande makt.


Det finns inga segrare i detta krig.

Cathy Breen, 54, New York, har bl.a. arbetat i 10 år med mänskliga rättigheter i Bolivia, och som sjuksköterska i Tyskland. Ingår i Iraq Peace Team – (IPT) ett internationellt volontärprojekt på initiativ av Voices in the Wilderness (VitW). På plats i Irak – före, under, och efter det USA-ledda kriget. Man bistår bl.a. Unicef och Röda Korsets hjälparbetare. IPT är ej anknutet till projektet med “mänskliga sköldar”. Voices in the Wilderness tar bestämt avstånd från att införliva militärt språkbruk i beskrivningen av sin verksamhet.

Översättning: Jan Viklund


ÄLDRE ARTIKLAR...»