because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


Sansade människor i världen - förena er!
13 januari 2003, 00:39  |   ARTIKLAR  

Båda tänker att “han som inte är med mig är emot mig”. Båda tar det lätt på andras liv, som med dödsstraffet. Faktum är att de är så lika att George bin Laden och Osama Bush skulle kunna byta tal med varandra.


Den ene dödade tusentals den 11 september; den andre följde upp med ytterligare tusentals den 7 oktober 2002.
Men USA är hemsökt av ytterligare en fundamentalism, marknadsfundamentalism. Också där finns det ett utvalt folk: företagsledarna. Det finns ett heligt land, marknaden, och där kämpar de för sin andel. Den som inte tror på en “ohämmad” marknad utan har andra ekonomiska idèer och ideal behandlas som en förrädare. Och de tar lätt på andras liv, som med de 100 000 som dör varje dag, i huvudsak på grund av att marknaden inte kan tillfredsställa deras grundläggande behov av mat och medicin, en fjärdedel av dem enbart av hunger.


Världen har många problem, men ett är större än de andra. Detta problem har ett namn. Namnet är Förenta Staterna; geo-fascistiskt, en viss demokrati på insidan, fascistisk på utsidan.


De tror att de står över lagen, att de står direkt under Gud att det därför inte finns något utrymme för FN, internationell lag och mänskliga rättigheter. Liksom Israel, även det hemsökt av fundamentalism, trotsar de systematiskt den vilja som FN uttalar genom sina resolutioner. De trotsar generationers arbete för internationell lag och rätt.

Irak lider av samma syndrom. det ser sig självt som utvalt av historien och den arabiska nationen, utvalt till lidande och frälsning. Och Irak självt bröt internationell lag i augusti 1990.


Så vi är emot irakiska massförstörelsevapen och för FN:s inspektion och kontroll. Med det skall tillämpas på hela Mellanöstern, inte bara Irak, utan också Israel.


Och vi är för ett regimskifte i Irak och irakierna skulle önska det i fria och rättvisa val, kontrollerade av valövervakare. Men det gäller också USA, i stort behov av internationell övervakning för att garantera fria och rättvisa val, för att välja president.


Det finns ett recept för fred: jämlikhet, rättvisa och symmetri. Jämlikhet inför lagen är ett uttryck för detta. Ett land eller ett folk som tror att de står över lagen är ett hot mot fred. I deras eget intresse borde de kliva ned från denna föreställning innan någon tvingar dem att göra det.


Vi är emot ett krig mot Irak som i huvudsak är till för att tillfredsställa den rent oanständiga girigheten efter olja och pipelines hos den nuvarande regimen i USA, liksom i Kosovo, liksom i Afghanistan.


Vi hyllar Gerhard Shröder, den enda västerländska statsmannen som står upp och säger vad de flesta tycker: inte tillsammans med oss. Och som honom säger jag detta för att jag älskar USA lika mycket som jag hatar dess utrikespolitik: som en vän, vars skyldighet är att varna när vännen handlar orätt. Idag är vi alla tyskar.


En konferens för säkerhet och samarbete i Mellanöstern med Israel-Palestina, Irak och Kurdistan på agendan är rätt väg att gå. Det finns en självklar modell: Helsingforskonferensen 1973-75. Och det finns en aktör: den gigantiska öst-västliga fredsrörelsen, som kan ta initiativet till en mellanösternkonferens.


Sansade människor i världen – förena er, i en gigantisk nord-syd-fredsrörelse! Ni har bara er fundamentalister att förlora.


Johan Galtung
Översättning: Mattias Linder


Tal till 25 000 från den tyska fredsrörelsen i Köln, den 14 september 2002
Johan Galtung, styrelsemedlem i TRANSCEND: A Peace and Development Network


ÄLDRE ARTIKLAR...»