because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » News


SEX AMERIKANER FASTAR FÖR FRED VID FN-HÖGKVARTERET I BAGDAD
6 augusti 2002, 09:41  |   NYHETER  USA

“Breaking Ranks – Building Bridges”


Bagdad, Irak — DEN 6 AUGUSTI, 12-årsdagen av sanktionerna mot Irak, fastar 6 medlemmar av den 44:e delegationen från Voices in the Wilderness (WitW) framför FN:s högkvarter i Bagdad, i protest mot sanktionerna och bombningarna av landet. Andra medlemmar har redan inlett en 40-dagars fasta vid FN-huset i New York. Peaceful Tomorrows, en organisation av anhöriga till 11-sept.offren, ansluter sig till fastan den 11 september.

BREAKING RANKS
Fokus för aktionen “Breaking Ranks, Building Brigdes” är att förmå FN, och människor runt om i världen, att bryta med USA och kräva ett slut på 12 år av mördande sanktioner. FN är tydligt om effekterna av sin egen policy: “Det gångna årtiondet har bevittnat uppkomsten av en mängd döda, förkrympta och utmärglade barn i strid med rätten till liv och överlevnad” (UNICEF, Situation of Children in Iraq, 2002).


Kathy Kelly, grundare av VitW, berättar att “över hela Irak frågar människor varför Amerika vill straffa dem ännu mer. Under tolv år har de fått veta att sanktionerna var ett ‘fredligt’ alternativ till krig, nu får de höra att krig är lösningen på sanktionernas lidande. På ett vridet sätt är budskapet åtminstone konsekvent; var snäll och kom ihåg att ni har det bättre som döda.”


En av delegationens medlemmar, Lisa Amman, föreståndare för Peace and Social Justice vid St. Lukes katolska kyrka i St. Paul, Michigan, instämmer. “Det är fruktansvärt att 6 amerikaner som väljer att inte äta under 24 timmar i Bagdad, eller 12 amerikaner som inte äter under 40 dagar i New York, har mer nyhetsvärde än miljoner irakiska barn drabbade av undernäring och död, som resultat av sanktionerna.”


BUILDING BRIDGES
VitW kommer att mobilisera ett “Iraq Peace Team” bestående av hundratalet ickevålds-volontärer i Irak, före och under en USA-attack. Utan hänsyn till världsopinionen skjuter USA:s krigsplaner i sank alla försök till fredliga lösningar på 12 års pågående krig.


VitW:s fredsteam kommer bl.a. att erbjuda ett utrymme för oberoende information, video- och audio-upptagningar från medlemmar inne i Irak, intervjuer med ämnesspecialister som levt och arbetat i Irak, samt perspektiv från människor med kunskap och erfarenheter av fredlig konflikthantering.

För mer information, se:
  • Voices in the Wilderness

  • Iraq Peace Team

  • ÄLDRE ARTIKLAR...»