because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


TRÅNGSYNT BUSH HAR FÅTT IRAK OM BAKFOTEN
20 mars 2002, 23:39  |   ARTIKLAR  

En irakisk “ingenjör” som påstår sig ha arbetat i Saddams palats talar om underjordiska tunnlar och hemliga dokument.


FN:s vapeninspektörer hittade bara ett avloppssystem och inga dokument. Men den irakiska nationalkongressens ledare Ahmed Chalabi övertalade sina amerikanska sponsorer om att tunneln existerade.


När USA behövde ett samband mellan Irak och 11 september, kom Chalabi dragande med en lista över “avhoppare” som hävdade att misstänkta kapare tränades i hemlighet i irakiska Salman Pak.


Men spekulationerna haltar på flera punkter.


Irak har byggt sin samhällsekonomi på en västerländsk modell. Hussein och bin Ladin är varandras motsatser, både vad det gäller ideologi och motivation. De är svurna fiender till varandra, inga hemligt allierade.


När Bush nyligen uppmanade Irak att antingen släppa in FN:s vapeninspektörer eller “ta konsekvenserna”, producerade Chalabi lägligt fram ännu en “avhoppare”, som kunde hävda att Saddam planerade att gömma biologiska och kemiska vapen.


Jag ägnade mer än sex år i Irak åt att nagelfara de organisationer som denne avhoppare påstår sig ha arbetat för.


Flera detaljer i hans berättelse som används för att förstärka talet om massförstörelsevapen, är helt omöjliga att fastställa. FN slutade själva använda Chalabis information, när källorna visade sig tunna och hans tveksamma motiv uppenbarades.


Verkligheten är, att merparten av Iraks biologiska medel – tillsammans med produktionsmedlen – har förstörts.


USA hävdar att Irak ljuger och fortfarande har dödliga lager. Men Bushadministrationen har i realiteten visat ytterst litet intresse av några fler FN-inspektioner.


Istället har man använt frånvaron av inspektioner som ett sätt att driva propagandan om ett hotfullt, fullt rustat Irak.


Hur som helst kommer ett nytt krig mot Irak att bli något helt annat än Gulfkriget. Trupperna kan mycket väl komma att stå inför ett nytt Normandie.

Artikeln publicerad i The Mirror (UK), 13 mars 2002Översättning: Jan Viklund


ÄLDRE ARTIKLAR...»