because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » News


KVINNOR I SVART
6 mars 2002, 07:57  |   NYHETER  

Idèn spred sig snabbt och spontant till andra delar av Israel. Denna enkla protest var lätt att genomföra. Ingen behövde bege sig till en stad. Kvinnorna kunde ha sina barn med sig, inga slagord eller rop, mediet var budskap nog. Inom några månader hölls “vakor” över hela Israel.

Några månader senare började “solidaritetsvakor” hållas i andra länder, i USA och Kanada, i Europa och Australien. På somliga platser var “vakorna” i första hand judiska, på andra håll blandade, judiska och palestinska.


Kring 1990 arbetade Kvinnor i svart på andra sätt i olika länder. Ibland gällde protesterna inte bara den israeliska ockupationen. I Italien t ex protesterar man också mot maffians våld, i Tyskland mot nynazism och rasism.

I Belgrad och Zagreb har Kvinnor i svart gett exempel på multietniskt samarbete. I Indien har “vakor” hållits för att få slut på religiösa fundamentalisters dåliga behandling av kvinnor.

Kvinnor i svart har blivit en rörelse bland medvetna kvinnor i hela världen.

“Vakorna” är en protest mot våld, krig och militarisering och för fredlig konflikthantering. Varje “vaka” är självständig. Den svarta klädseln symboliserar medkänsla med våldets offer.

Det som förenar är kravet på rättvisa och en värld fri från våld.

Precis som det är med de stora rörelser som är på gång i våra dagar över hela världen har också denna rörelse kunnat använda sig av internet för spridning av budskapet . Mediet har underlättat organiserandet av opposition mot Israels vidriga övergrepp på det palestinska folket.

Senast hölls vakor den 28 december 2001 i de flesta huvudstäder i världen i protest mot Israels pågående ockupation.


Jag uppmanar dig som bor i Uppsala – kvinna eller man – att delta i de fredsvakor som hålls på Stora Torget

en timme varje torsdag 17.30 – 18.30.


För fred och rättvisa!

Stoppa Israels ockupation!ElsaMaria Bergström,

Kvinnor för Fred, Uppsala


ÄLDRE ARTIKLAR...»