because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » News


TUMULT I USA: ÅTALS-KRAV MOT VICE PRESIDENTEN
11 november 2007, 10:45  |   NYHETER  USA“Det vållar ingen kris att väcka åtal mot vice presidenten.
Vi är nämligen smärtsamt medvetna om att krisen redan är över oss.
Under Bush och Cheney har USA definitivt blivit nationen som går i krig – inte av försvarsintressen – utan av rent politiska skäl.”

Dennis Kucinich

ETT ANBUD om riksrätt mot USA:s vice president Dick Cheney framlägger att han första gången ljög om Iraks kemiska vapen under ett officiellt besök i Bahrain för drygt fem år sedan. Cheneys första kommentar om Iraks “biologiska” och “kemiska vapen”, citerad i en resolution till amerikanska kongressen, är daterad till en presskonferens som ägde rum i Bahrain den 17 mars 2002.

Denna kommentar är en av flera som demokraternas presidentkandidat Dennis Kucinich belyser i en kampanj för att väcka riksrätt mot Dick Cheney.

Vice presidenten gjorde den under en gemensam presskonferens med Bahrains kronprins Salman bin Hamad Al Khalifa.

Kucinichs riksrätts-resolution anför även andra uttalanden, bland annat ett som Cheney höll två dagar senare, den 19 mars 2002, vid en presskonferens med Israels premiärminister Ariel Sharon i Jerusalem.
“Vi vet att Irak är på väg att skaffa sig kärnvapen”, förklarade han.

Riksrätts-resolutionen framhåller att före invasionen i mars 2003 var Cheney “helt och fullt informerad om att inga legitima bevis på massförstörelsevapen existerade i Irak”.

“Vice presidenten pressade säkerhetstjänsten att ändra sina uppgifter för att möjliggöra bedrägeriet mot medborgarna och USA:s kongress.”

Resolutionen anklagar vidare Cheney för att vilseleda allmänheten och kongressen om Iran, i akt och mening av ännu ett krig.

“Vice presidenten handplockar säkerhetsuppgifter och väljer ut fakta som ska underlätta ett kommande anfall. Det bästa sättet att förhindra ett onödigt och katastrofalt krig mot Iran är att åtala vice presidenten och initiativtagaren.”

Andra åtalspunkter gäller den nationella avlyssningen av medborgarna, brott mot Genevékonventionen om tortyr, utlämnadet av CIA:s agent Valerie Plame samt Cheneys affärsförbindelser med energibolaget Halliburton.

RESOLUTIONEN som ställdes till kongressen den 24 april i år, togs upp i representanthuset för omröstning den 6 november. För närvarande har den undertecknats av tjugotalet kongressledamöter. En hotad bordläggning uteblev – efter en utannonserad omröstning på 15 minuter, som förlängdes till en dryg timme. Då hade 165 republikaner överraskat med att rösta för en debatt om resolutionen, antagligen i hopp om att man skulle vinna debatten. Nu har resolutionen övertagits av representanthusets juridiska kommitté för behandling. Kucinich har krävt en tidsgräns och ett slutdatum för kommitténs betänkande.


DENNIS KUCINICH FOR PRESIDENT 2008 –
Strength through Peace


Impeach Cheney Now


ÄLDRE ARTIKLAR...»