because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


LÅNGT IFRÅN JUL
6 december 2006, 11:22  |   ARTIKLAR  GLOBAL

Allt det vi konsumerar – mat, kläder, bostäder, transporter, teknologi – är beroende av fortsatt användning av fossila bränslen. Högre levnadsstandard, ökad ekonomisk tillväxt och högre konsumtionsnivåer har varit och fortsätter vara den oomtvistade ambitionen hos alla nationer, alla regeringar och alla industriella samhällen.


Hotet med den globala uppvärmningen framkallar nu en långsam förändring i medvetandet hos politiker och beslutsfattare. Alltfler börjar inse att vi inte kan fortsätta som förut. Till och med medierna och konservativa tankesmedjor börjar tala om ekonomi som underordnad ekologin.


Men förändringen är bara på ytan. Den begränsas till att hitta alternativ till koldioxidutsläppen (som bara är en symptom på problemet). Biobränslen ska ersätta fossila, nya teknologiska lösningar ska ge oss nya energikällor; solkraft, vindkraft och kärnkraft. Allt för att vi ska kunna fortsätta konsumera som vanligt.


Klimatkrisen är i själva verket en konsumtionskris. Om vi verkligen behöver mer kläder, fler datorer eller kosmetika har blivit en ovidkommande fråga.Vi måste konsumera för att hålla ekonomin igång. Vi måste fortsätta köpa för att hålla sysselsättningen igång, oavsett konsekvenserna. Mer än tre fjärdedelar av världens skogar har redan gått åt för att göda vår konsumism. Varje år kapas ett område stort som Österrike på skog, från Amazonas till Indonesien, för att vi ska kunna fortsätta konsumera. Och nu önskar vi oss bara någon ny mirakulös teknologi för att undvika konsekvenserna.


Självfallet måste vi ersätta fossila bränslen med biologiska, men detta räcker inte. Vi måste ersätta vår kvantitiva konsumism men en kvalitiv livsstil. Vi måste bort från ‘mer och globalt’ till ‘mindre och lokalt’. Från slöseri till hushållning, från konsumtion till skapande, från begär till förnöjsamhet. Först då kan julen åter bli en glädjens högtid, snarare än en ursäkt för mer konsumtion.


Och det sekulära och det heliga, det materiella och det andliga, kan på nytt erkännas som två sidor av samma mynt.


Satish Kumar är ordförande vid Shumacher UK
och redaktör för tidskriften Resurgence.


Översättning: Jan Viklund


ÄLDRE ARTIKLAR...»