because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Features


VI BEHÖVER DEMOKRATINS HJÄLTAR
17 mars 2002, 13:04  |   ARTIKLAR  

Samma helg fick vi höra om Pentagons nya plan att skrota ett halvt sekels vapenkontroll. Enligt rapporten inför kongressen vill Vita Huset vara beredd att använda kärnvapen mot en rad nationer, inklusive Washingtons allierade i kriget mot terrorism, Ryssland. Pentagon beskriver de nya kärnvapnen som små och mer “lätt-använda” – t.o.m. på slagfältet. Rapporten som Los Angeles Times kommit över, säger att vapnen kan användas av flera orsaker – till exempel “i händelse av oväntade militära utvecklingar”.


Kanske var det någon i försvardepartementet som “läckte” rapporten till medierna. Allt vi för närvarande vet, är att planerna går betydligt längre än den ursprungliga version som offentliggjordes i början av året. “Det här var förslag som aldrig var ämnade att nå allmänhetens kännedom”, säger Steven Schwartz, utgivare av Bulletin of Atomic Scientists.


I hemlighet hade Bushadministrationen för avsikt att sänka USA ännu djupare ner i global isolation. Känner vi för att ifrågasätta den här livsfarliga vägen? Hallå, någon..?


Nå, en del mäktiga personer med gott om pengar och inflytande, valde samma helg att informera om bildandet av en ny organisation – med syfte och mål att stävja meningsmotståndet.


“Amerikaner för Seger över Terrorismen”, dess ordförande William J. Bennet och kolleger, deklarerade i helsides-annonser att “hoten i dag både kommer utifrån och inifrån. Båda hoten härstammar från antingen ett hat mot de amerikanska frihetsidealen eller en missuppfattning av hur dessa ideal skall utövas.”


Kravet på lydnad har nått ett stadium där ledare inom den lagstiftande församlingen som väcker frågor, anklagas för att vara “splittrare”. De flesta av folkets representanter är redan alltför köpta eller hämmade för att våga säga ifrån. Hemlighetsmakeriet har nått så pass långt att de verkställande organen har börjat bllda egna “skugg-kabinett”. En administration med ett tydligt förakt för sina väljare har beslutat sig för att stänga ute resten av oss. Över tusen av våra grannar har “försvunnit” med hjälp av säkerhetspolisen, på grund av sin religion eller rastillhörighet.


Den amerikanska konstitutionen skapades av människor som ville skydda landet från despotiska ledare. Den skulle vila på flera hörnpelare; maktfördelning, regeringens ansvar inför folket och vissa garanterade rättigheter – bland dem yttrandefrihet och laga procedurer. I dag, ett halvt år in på vårt nya permanenta krig, börjar samtliga av dessa pelare vittra sönder betänkligt.


Alla de människor som störtade in för att rädda sina medmänniskor i World Trade Center blev ihågkomna som hjältar denna helg. De flesta var folk som gjorde sitt jobb; män och kvinnor från alla samhällsklasser och raser som gjorde det rätta, mot alla odds.


Sex månader efter den 11 september behöver vi nya hjältar för att försvara vår demokrati – män och kvinnor som är villiga att rycka in, där andra backar ur, att bekämpa lågorna – och göra vad som krävs för att förhindra en annan, men minst lika dödlig kollaps.


Författaren är kolumnist på WorkingForChange.com (U.S.)

Översättning: Jan Viklund


ÄLDRE ARTIKLAR...»