Feed on
Posts

Monthly Archive for May, 2014

Jag gjorde två VAL i veckan som gick: 1. Helgen 24-25 maj VALDE jag den färgstarka mångfalden på folkfesten Kulturernas Karneval i Uppsala, samt kryssade för Dror Feiler (v) som EU-kandidat – istället för de bruna hårda högervindar som drog in dagarna därpå! 2. På Kristi Himmelsfärdsdagen VALDE jag drakarna som steg mot den blå [...]

Read Full Post »

PLASTIC MESSIAH – Robert Broberg (1978)

Plastic Messiah – Robert Broberg (1978) from Jan Viklund on Vimeo. The Song of the Plastic Messiah (1978) from the Album 12 Songs in American During Robert Broberg's years in the USA. The album reflects the plastic American Society he experienced. Shortly afterwards he went on psychiatric hospital after an attempted suicide. He recovered to [...]

Read Full Post »

HIND SWARAJ (1908) av Mohandas Karamchand Gandhi [Swaraj: Självständighet, Hind: Indisk.] Hind Swaraj – Google Books ur Kapitel 5: Tillståndet i England DET NUVARANDE TILLSTÅNDET i England är ömkligt. Jag ber till Gud att Indien aldrig må hamna i samma svåra situation. Dagstidningen är för de engelska väljarna deras Bibel. De rättar sig efter sin [...]

Read Full Post »

Bilaga till 2014 års deklaration Härmed yrkar jag nedsättning av min statsskatt med 50 kronor, vilket symboliskt representerar hela den skatt som jag tvingas betala till militären. Beloppet är inbetalat till föreningen Skattebetalare för Fred (pg 4670725-3) som har som övergripande mål att få till stånd en skattelagändring som “ger varje medborgare rätt att i [...]

Read Full Post »