Feed on
Posts

Monthly Archive for October, 2009

(spola fram 4 min. in på videon) “What we have to realise worldwide is… It’s a struggle for peace and it’s a struggle for economic equality, for sure — But really what it is, it’s a class struggle.” – Cindy Sheehan, ABF-huset, Stockholm, oktober 2009. Klasskamp. Ordet som försvann i mediebevakningen vid hennes Sverigebesök. Regering [...]

Read Full Post »

Tvångsavvisade flyktingar till ockupation, krig, naturkatastrofer, svält, rasism, fattigdom… Men 29 oktober anländer Världsmarschen för Fred och Icke-våld till Sverige och Stockholm. Tre månader runt världen, från Nya Zeeland (2 oktober) till finalen i Argentina (2 januari 2010) Ett gigantiskt globalt evenemang som stöds av en rad prominenta personer och organisationer. Mängder av olika symboliska [...]

Read Full Post »

VI HÅLLER DESSA SANNINGAR FÖR ATT VARA SJÄLKLARA – ATT ALLA MÄNNISKOR ÄR FÖDDA FRIA OCH MED LIKA VÄRDE.” – Martin Luther King jr, citerande FN:s Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna Förenta Nationernas Dag, lördagen 24 oktober, fortsätter vi med dårens envishet att försöka beveka Uppsalas invånare till att bry sig en smula mindre om [...]

Read Full Post »

En Annan Värld är inte bara Möjlig. Den finns redan. Långt från mördande beräkning och falskhet. För Var och en som förmår Upptäcka den. Varför räknas de Breda (tomma) Leendena i den  “Första Världen” som normaliteten? Och varför vågar vi inte släppa in de indiska barnens Äkta Leenden under vår hud? “I was never afraid [...]

Read Full Post »

Kontrasterna har i dag nått sin Fulländning: OBAMA HAR SVIKIT SINA IDEAL (SvD 9 oktober 2009) www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3625833.svd Cindy Sheehan menar att maktskiftet inneburit att det nu snarast är svårare att engagera människor än vad det var under Bushs styre. – Nu har vi en demokratisk president som borde vara emot krigen men uppenbarligen inte är [...]

Read Full Post »